kısaca dua nedir...?

Duâ, rûhun gıdasıdır, bu gıda rûha fâsılasız verilmelidir.Duâ, irâdeyi kanatlandıran bir büyüdür; müdâvimlerinden başkası da onun bu güçlü sırrını anlayamaz.Duâ, esbâbı aşarak hem Allah’ın kudretine i’timadı, hem de beşerî za’fı ilândır.Duâya musallat en tehlikeli virüs sebeblere te’sir-i hakiki vermektir. Bu virüsü kapmış ruh “ekstra” tedâvi ister.

Şiddete karşı yapılan en güzel duâ, rahat ve rehavet zamanında yapılan duâdır.Allahım, Sana ve duâlara i’ti-mâdımı arttır; sebeblere riâyeti de bir vazife şuuru olarak vicdanıma duyur!Allahım, ne azabına dayanacak hâlim ne de rahmetinden mahrum kalmaya mecâlim yoktur!Allahım, vefâsızlık edip Sen’den uzak kalsam da, hâlim, Sen’siz edemiyeceğimi haykırmaktadır.. vefâsızlığım i’tibariyle değil, ihtiyacıma göre Sen’in lütfuna tâlibim...!

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !